Video1.bg  има удоволствието да ви предложи следните услуги :

 

  • Проектиране, изграждане и монтаж на системи за видеонаблюдение в град Пловдив и региона.

  • Безплатен оглед на обекта на място - технически екип посещава на място обекта на клиента в удобно за него време.

  • Безплатна консултация - след оглед на обекта на място, съобразно изискванията и нуждите на клиента, се разясняват наличните на пазара технически средства и технологии за видеонаблюдение, в зависимост от спецификата на съответния обект.

  • Безплатно изготвяне на оферта - офертата се съставя на база проведения технически оглед и съобразно индивидуалните нужди на клиента.

  • Сключване на договор за изграждане на видеонаблюдение - ако офертата удовлетворява клиента, се съставя и подписва договор за изработка и монтаж на система за видеонаблюдение.

  • Изграждане и монтаж на системата – изграждането и монтажът се извършват от технически екип във време, съобразено с изискванията на клиента.

  • Издаване на системата за видео наблюдение – след успешното завършване на обекта, инсталиране на необходимия софтуер и обучение на клиента за работа със системата,се подписва приемо-предавателен протокол с клиента.

  • Подновяване на вече съществуваща система за видеонаблюдение като при този случай клиентът може да се възползва от специалните ни отстъпки за upgrade.

  • Гаранционна и извън гаранционна поддръжка и сервиз на изградените и на вече съществуващи системи за видеонаблюдение.

За повече информация и въпроси свържете се с нас на : office@video1.bg или 032 / 332 482 моб. 0877 212 911